Kopper, krus og glass

Samling av kopper krus og glass. Hovedsakelig sublimert